W jaki sposób aktualnie funkcjonuje zarządzanie mieszkalnych nieruchomości, opis wspólnot mieszkaniowych.

Jeszcze do niedawna osiedla bloków mieszkalnych były pod władaniem spółdzielni. Jednak duży zakres zmian w budownictwie mieszkaniowym w Polsce spowodował, że w wielu przypadkach w miejsce spółdzielni zawiązują się wspólnoty mieszkaniowe, jakie w oparciu o przepisy mogą funkcjonować od połowy lat dziewięćdziesiątych. Wspólnota powstaje zawsze w przypadku, gdy w danym budynku jest wiele lokali, a pierwszy będzie komuś sprzedany.