Oczyszczalnie z osadem czynnym, są najnowszymi rozwiązaniami unieszkodliwiania zanieczyszczeń płynnych z gospodarstw domowych

Gospodarka wodno-ściekowa stanowi jeden z najważniejszych elementów polityki ekologicznej jak również polityki gospodarczej Polski, szczególnie po wejściu kraju do krajów Unii. Jest to skutek niewielkich rezerw wodnych naszego kraju, zbyt dużego zużycia wody oraz produkowania dużej ilości ścieków.

oczyszczalnia przydomowa

Źródło: klargester.pl
W przypadku większości obszarów miejskich, temat odprowadzania i zneutralizowania ścieków, rozwiązywany jest przez zbiorcze oczyszczalnie ścieków. Natomiast w wielu gminach wiejskich, stawianie systemu odprowadzania i zlikwidowania ścieków wciąż jest obecnym i palącym problemem gospodarki wodno-ściekowej. Obszary wiejskie, charakteryzują się w znacznym stopniu rozciągniętą zabudową oraz nie łatwą topografią terenu.

W związku z tym, budowanie zbiorczych oczyszczalni ścieków, jest często nieopłacalne, a nawet nierealne. Dlatego też, dla większości gmin wiejskich, jedynym rozwiązaniem usuwania i zlikwidowania nieczystości płynnych są oddzielne systemy oczyszczania ścieków jak . Przydomowa oczyszczalnia ścieków ma za zadanie unieszkodliwianie nieczystości płynnych z gospodarstwa, w stopniu określonym w odpowiednich normach prawnych.

Budowa indywidualnej oczyszczalni ścieków, niesie ze sobą wysokie koszty inwestycyjne w porównaniu do zbiornika bezodpływowego. Zbiornik bezodpływowy jest rozwiązaniem właściwszym z punktu widzenia ochrony środowiska naturalnego.

Kliknij ten link – ta unikalna witryna (www.malesapd.pl/oferta/plyty-warstwowe) wzbudzi Twoje zainteresowanie. Prezentowane na niej informacje dotyczą pokrewnej problematyki, co artykuł, który właśnie czytasz.

Zbiornik bezodpływowy daje możliwość osiągnięcia wysokiego stopnia usuwania zanieczyszczeń.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Autor: wfeiden
Źródło: http://www.flickr.com/

Na rynku znanych jest parę rodzajów przydomowych oczyszczalni ścieków – oczyszczalnie z drenażem rozsączającym, z filtrem piaskowym, gruntowo-roślinne, z osadem czynnym oraz ze złożem biologicznym tzn. oczyszczalnie ekologiczne. Obiekty te potrafią zaspakajać potrzeby do 50 użytkowników. Najważniejszym miernikiem wyboru rozwiązania technicznego przydomowej oczyszczalni ścieków, musi być mimo wszystko wzgląd ekologiczny, czyli skuteczne oczyszczanie ścieków, tak aby środowisko, w myśl reguły zrównoważonego rozwoju, pozostało w stanie nietkniętym. Montaż należy zlecić profesjonalnej firmie instalatorskiej, która zagwarantuje dokładne wykonanie oczyszczalni i właściwy jej rozruch. producent (zobacz produkcja schodów drewnianych) biologicznych oczyszczalni ścieków zadbał o łatwość ich sterowania i rzadkie, nie częściej aniżeli raz na pół roku serwisy.